Skip to content

Archive for:

flygfoto

Flygfoto över Höljesdammen. Foto: Mikael Svensson
Flygfoto över Höljesdammen. Foto: Mikael Svensson
Mina dagliga ögonblick

Dammbrott

Långt upp i Klarälvdalen i den allra nordligaste vrån av Värmland finns den väldiga Höljesdammen. De 269 miljoner kubikmetrarna i magasinet skulle ge omkring fem centimeters nivåökning på Vänerns yta. Inte så mycket kanske, men det blir i alla fall ingen picknick i Klarälvdalen om dammen skulle gå åt fanders. Vill du läsa en berättelse […]

Siljansnäs, Dalarna. Foto: Mikael Svensson
Siljansnäs, Dalarna. Foto: Mikael Svensson
Nyheter, Publicerat

Bild till vykort

Naturum Dalarna som ligger på toppen av Björkberget i Siljansnäs har använt en av mina bilder som vykort. Flygbilden togs i samband med bokprojektet om Dalälven.

Nyheter

Vänergaleasen Mina

På tisdag, den 30 augusti klockan 12 till 16, är det öppet skepp på Vänergaleasen Mina. Det 140-åriga skeppet från Torsö finns att beskåda i Östra hamnen i Lidköping!

Stavikens fyr, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Stavikens fyr, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Nyheter

Fyra fyrar

Söndagen den 16 augusti är det dags för Internationella fyrdagen. Runt Vänern är det aktiviteter vid åtminstone fyra fyrar: Hammar Skage (Hammarö sydspets), Stavik (nordost om Säffle), Snappudden övre (Mariestad) och Harnäsudde (väst om Sjötorp). Besök en Vänerfyr du också. Bilden kommer från Stavik.

Kristinehamn, Värmland. Foto: Mikael Svensson
Kristinehamn, Värmland. Foto: Mikael Svensson
Nyheter

Brooro i hamnarna

Runt Vänern finns sedan århundraden viktiga hamnar. Sjöfartsverket, kommunerna runt sjön och företrädare för Vänersjöfarten ser nu med oro på planerna på en låg bro i Göteborg. Enligt bromotståndarna skulle den vara kostsam både för företagare och miljön. Bilden kommer från Kristinehamns hamn.

Aila af Karlstad, Lurö skärgård. Foto: Mikael Svensson
Aila af Karlstad, Lurö skärgård. Foto: Mikael Svensson
Mina dagliga ögonblick

Vänerns största svalbo

Sedan 2008 ligger Aila af Karlstad på grund i Lurö skärgård. I väntan på att kampen mellan skeppets ägare och olika myndigheter får en segrare, har ladusvalor passat på att flytta in för att få vraket att bättre smälta in i naturreservatet.

Ostindiefararen Götheborg, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Ostindiefararen Götheborg, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Nyheter

Götheborg intar idag Karlstad

Efter blå toner i Åmål ville vi också upp i det blå. Strax norr om Ekens skärgård såg vi skeppet Götheborg som är på turné runt Vänern. Nästa hamn är Karlstad. Missa inte detta tillfälle att gå ombord!

Karlstad från ovan. Foto: Mikael Svensson
Resilient cities in Sweden - Six inspiring examples on DRR action. Foto: Mikael Svensson
Nyheter, Publicerat

Karlstad från ovan

En av mina flygbilder från Karlstad användes som omslagsbild i en folder från MSB. In order to support more city-to-city exchange’s we have produced a folder with six examples on local DRR action in Sweden. MSB and the national platform encourages municipalities to join the UN Making Cities Resilient campaign.