Kamerans slutare öppnas. Bildsensorn bombarderas av energiknippen – fotoner – som omsätts i elektriska impulser. På mindre än en hundradels sekund är ögonblicket fångat och ridån bakom objektivet rasslar igen.

Det går fort i ljusets värld. 300 000 kilometer per sekund, närmare bestämt. Sju varv runt jorden på en sekund. I den farten tar det några sekunder att göra en bok.

Det vi ser är några sekunder av ljusets eviga lek med ytor, molekyler och material, så alldaglig och allestädes närvarande att vi behöver fotografiernas frusna ögonblick för att ta till oss den skönhet den ständigt skapar.

Livet börjar när klorofyllmolekylen i ett grönt blad fångar ett kvantum ljus och binder dess energi i kemisk form. Så flödar solens energi genom intrikata vävar av växter, växtätare, rovdjur och nedbrytare. Det infångade solljuset får celler att dela sig, muskler att arbeta, ögon att se.

Ljuset – alltings början.

NORDISKT LJUS

Utgiven September 2012
ISBN 9789185815845
Förlag Votum
Antal sidor 180
Format 250 x 225 mm
Band Inbunden

MEDVERKANDE

Mikael Svensson (foto)
Anders Järkendal (foto)
Roger Olsson (text)
Maria Mannberg (form)

REPORTAGE OCH RECENSIONER

Camera Natura
Bokförslaget
Nya Dagbladet
SoulBooks