Skip to content
Man på brygga vid gryning.

Stora Delsjön, Göteborg