Skip to content
Arnön, Karlstads kommun

Blotta sanden

Stränderna utmed Vänern växer igen. Om vattennivån tilläts variera mer skulle igenväxningen minska. Vi har träffat Vänervårdaren Martin som är anställd på Karlstads kommun för att arbeta med att bevara öppna sandstränder. Träden faller, rötterna rycks bort och sanden skrapas fram. Förutom badgästerna, har även mindre myrlejonslända en anledning att fira.

Jan-Olov Moberg

Leave a reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *