Skip to content

Archive for:

Vänervård

Arnön, Karlstads kommun
Arnön, Karlstads kommun
Mina dagliga ögonblick

Blotta sanden

Stränderna utmed Vänern växer igen. Om vattennivån tilläts variera mer skulle igenväxningen minska. Vi har träffat Vänervårdaren Martin som är anställd på Karlstads kommun för att arbeta med att bevara öppna sandstränder. Träden faller, rötterna rycks bort och sanden skrapas fram. Förutom badgästerna, har även mindre myrlejonslända en anledning att fira. Jan-Olov Moberg