Skip to content

Archive for:

Karlstad kommun

Randviken, Karlstad kommun. Foto: Mikael Svensson
Randviken, Karlstad kommun. Foto: Mikael Svensson
Mina dagliga ögonblick

För högt eller för lågt

Aldrig får man vara riktigt nöjd! Även låga Vänernivåer kan vara ett huvudbry för Karlstads kommun. De sjunkande nivåerna i Vänern gör att de nu genomför åtgärder för att säkra råvattentillgången. Risk för översvämning 0 %.

Grönskära, (Bidens radiata) vid Alsters strandängar. Foto: Mikael Svensson
Grönskära, (Bidens radiata) vid Alsters strandängar. Foto: Mikael Svensson
Nyheter

Bidens radiata

På betade strandängar, som här vid Alsterälvens utlopp i Vänern, trivs den rara grönskäran (Bidens radiata). Vi trodde först det var en fågel, men blev vänligt upplysta om att vi letade efter en växt. Grönskära är en hotad art och troligen finns halva den svenska population i Värmland. Varför grönskäran väljer Värmland kan tyckas uppenbart, […]

Arnön, Karlstads kommun
Arnön, Karlstads kommun
Mina dagliga ögonblick

Blotta sanden

Stränderna utmed Vänern växer igen. Om vattennivån tilläts variera mer skulle igenväxningen minska. Vi har träffat Vänervårdaren Martin som är anställd på Karlstads kommun för att arbeta med att bevara öppna sandstränder. Träden faller, rötterna rycks bort och sanden skrapas fram. Förutom badgästerna, har även mindre myrlejonslända en anledning att fira. Jan-Olov Moberg

Flygfoton visar sandbankarna i Klarälven-
Flygfoton visar sandbankarna i Klarälven-
Nyheter

Flygfoton visar sandbankarna i älven

Böljande avspeglingar av moln? Nej, sand! För att lära sig mer om hur sanden i Klarälven rör sig och bygger upp sandbankar har Karlstads kommun använt sig av flygfoton. Fotografierna kommer nu att jämföras med den lodning som skett av älven tidigare som mätt älvens djup och med äldre fotografier för att se hur sanden […]