Böljande avspeglingar av moln? Nej, sand! För att lära sig mer om hur sanden i Klarälven rör sig och bygger upp sandbankar har Karlstads kommun använt sig av flygfoton.

Fotografierna kommer nu att jämföras med den lodning som skett av älven tidigare som mätt älvens djup och med äldre fotografier för att se hur sanden har förflyttats. De kommer också att användas som underlag till den muddringsplan som kommunen håller på att ta fram.

– Det är bra att vi kan lära oss mer om hur älven beter sig på det här sättet för att kunna jobba förebyggande mot översvämningar. För stora sandbankar kan göra att vattnet pressas uppåt och svämma över eller orsaka isproppar, säger Anna Sjödin, översvämningssamordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen. Det är också bra för båttrafiken att veta hur älven ser ut.