Skip to content

Myrlejon

I jakt på myrlejon begav vi oss till Stora Björnrukan på Arnön. Bland annat där har Karlstads kommun försökt att mota den pågående igenväxningen av Vänerns stränder. Detta tilltag gillas av såväl mindre myrlejonslända (Myrmeleon bore) som den något större Homo sapiens friluftsmuppus.

Vi hittade myrlejonens (larvens) fångstgropar, låg på lur och hoppades att en myra skulle trilla i. Vi insåg dock ganska snart att vi var tvungna att hjälpa naturen på traven och vänligt men bestämt offra en oskyldig myra.

Leave a reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *