Skip to content

Archive for:

Myrmeleon bore

Nyheter

Myrlejon

I jakt på myrlejon begav vi oss till Stora Björnrukan på Arnön. Bland annat där har Karlstads kommun försökt att mota den pågående igenväxningen av Vänerns stränder. Detta tilltag gillas av såväl mindre myrlejonslända (Myrmeleon bore) som den något större Homo sapiens friluftsmuppus. Vi hittade myrlejonens (larvens) fångstgropar, låg på lur och hoppades att en […]