Mitt ute i Vänern, längst söderut i det pärlband av öar som utgör naturreservatet Lurö skärgård, ligger Lurö cirka en timmes båtfärd från Värmlandsnäs i norr eller Kållandsö i söder. Här spenderade vi två dygn och njut av denna underbara plats.

Hit har människor sökt sig sedan urminnes tider, En del kom för att bosätta sig och bruka den bördiga jorden, finnas till hands för sjöfarande och få sin utkomst från det goda fisket. Sjömän sökte lä undan det ibland alltför vresiga innanhavet. Här slog också pilgrimer läger på sin färd till den helige Olofs grav i Nidaros.

Upptrampade stigar, gårdar, beteshagar och sjöbodar berättar än idag för besökaren om Luröbornas historia; om om jordbruk och fiske, om hårt arbete, glädje och sorg. Ett litet skolhus vittnar om den tid då mångafamiljer levde i skärgården. Resterna efter ett tegelbruk från 1800-talet visar oss att även industrialismen fann vägen hit, och ruinen efter en medeltida klosterkyrka vittnar om Lurö som en själens lustgård i gången tid.

Vi övernattade i Gästhärbärget Luringen vilket kan rekommenderas allra varmast!

Källa: Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening