Skip to content
Vassbotten, Vänern. Foto: Mikael Svensson

Kanal mellan Vänern och Kattegatt

Här kommer en bild från Vassbotten (Vänerns sydligaste del). Härifrån skulle man kunna bygga en kanal till Uddevalla!

I början av förra seklet plitades dessa rader ner:

»Tanken på att förbinda Vänern med Kattegatt medelst en kanalled öfver Vänersborg och Uddevalla förskrivfer sig redan från den tidpunkt, då Bohuslän genom freden i Roskilde blef svenskt. Sålunda lär Karl XI hafva gifvit befallning om besiktning af trakten för nödiga upplysningars inhämtande, men några fackmässiga undersökningar beträffande linjeval och anläggningskostnader lära dock icke hafva verkställts förr än år 1834, då majoren Nils Eriksson i samband med frågan om en ifrågasatt ombyggnad af Trollhätteledens slussar till samma dimensioner som slussarne i den då nyss färdigbyggda Göta kanal verkställde terrängundersökningar och utarbetade förslag till en kanalled öfver Vänersborg och Uddevalla.«

Det har alltså under hundratals år funnits idéer och planer på att anlägga den så kallade Uddevalla kanal. Senaste riksdagsmotionen i ärendet kom så sent som 2015.

Beställ som förstoring / tavla

Leave a reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *