Skip to content

Archive for:

Vassbotten

Vassbotten, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Vassbotten, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Nyheter, Proformat

Kanal mellan Vänern och Kattegatt

Här kommer en bild från Vassbotten (Vänerns sydligaste del). Härifrån skulle man kunna bygga en kanal till Uddevalla! I början av förra seklet plitades dessa rader ner: »Tanken på att förbinda Vänern med Kattegatt medelst en kanalled öfver Vänersborg och Uddevalla förskrivfer sig redan från den tidpunkt, då Bohuslän genom freden i Roskilde blef svenskt. […]