På en udde i Vänern anlades under 1200-talet borgen Aranäs. Vill man besöka platsen så ska man nu för tiden istället leta efter Årnäs på kartan – halvannan mil västsydväst om Mariestad. Det är förresten romanfiguren Arns (skapad av Jan Guillou) barndomshem.