Den kommer från Hällesjön, en liten källsjö i Töllsjö och rinner så småningom ut i Göta älv i Göteborg. Nu finns Mölndalsån, som det handlar om, skildrad i en bok.

Flitiga Agneta Tjäder svarar för texten och hon har denna gång samarbetat med fotografen Mikael Svensson. Det finns mycket att berätta om Mölndalsån. Först och främst handlar det om en vacker å som flyter fram i ett vackert landskap. Men det är samtidigt en varierande å med ett bitvis dramatiskt lopp. Vid Mölndals kråka finns ett 49 meter högt vattenfall.

Ån kom tidigt att utnyttjas på många sätt, både för fiske och att ta sig fram på, för att inte tala om flottning av timmer. Och länge tog Göteborg sitt dricksvatten direkt utan extra rening från Mölndalsån.
Och fallen i Mölndal kom givetvis att användas. Då Göteborg 1621 fick sina stadsrättigheter låg inte mindre än 33 kvarnar längs Mölndals ström och 75 år senare hade antalet kvarnar ökat till 41 stycken.

Långt tillbaka i tiden kallades ån Grodha. Det är ett ord som betyder “den ofta översvämmade”, något ån fortfarande gör skäl för, även om det nu fattats beslut om att man ska försöka komma till rätta med problemet. Men så sent som i fjol drabbades Mölndal av svåra översvämningar. Förr var ån känd för sina feta ålar, som man fångade i stora mängder i ålkistor vid kvarnar och sågar. Redan på 1200-talet sägs de finaste ålarna vara tingade av biskop Brynolf Algotsson i Skara.

Mölndalsån drabbades så småningom av stort förfall. Med industrialiseringen förvandlades ån till ett stinkande avloppsdike. Det var många olika industrier som tog vara på åns krafter och då miljötänkandet saknades gick det som det gick.
Men så insåg man problemet och ån restaurerades igen och nu går det åter att både bada och fånga ätlig fisk där och skönheten kring ån är återskapad. Hade vi behövt is sommartid hade det gått att hämta den i ån. Det gjordes mycket förr. Den sågades i stora block som sedan förvarades i sågspån till sommaren och användes i forna tiders kylskåp.

Det är mycket kulturhistoria fylld av intressant kuriosa Agneta Tjäder serverar och Mikael Svenssons bildmaterial är stundtals riktigt förföriskt. Boken om Mölndalsån är en utmärkt julklappsbok, även till dem som inte direkt berörs av just denna å, men är kulturhistoriskt intresserade.

Göran Jakobsson / Borås Tidning