Den här bogserbåten som jag hittade vid Dejes pappersbruk kände sig nog en smula bortglömd. Annat var det då dessa bogserbåtar tjänstgjorde inom flottningen.

Ett bogserdrag kunde vara omkring 550 m långt och innehålla upp emot 10000 stockar. Bogserbåtama var uppkallade efter sin hemmahamn i sjön Lusten och numrerades i den ordning de köptes in. Det var ett efterlängtat och omtyckt vårtecken när de gröna och vita Lustenbåtama började dra sina långa släp på Klarälven och genom centrala Karlstad. På 1930-talet skrev en flicka i en skoluppsats: “Nu har våren kommit, och med den Lustarna”!