Skip to content

Archive for:

bruk

Skoghallsbruk, Hammarö. Foto: Mikael Svensson
Skoghallsbruk, Hammarö. Foto: Mikael Svensson
Nyheter, Proformat

Skoghalls Bruk

Var sjätte kartongförpackning för vätska i världen kommer från Skoghalls Bruk vid Vänerns strand. Kartongmaskin 8 (KM8) kan på två veckor producera hela Sveriges årsbehov av mjölkförpackningar.

Mina dagliga ögonblick

Deje, Värmland

Den här bogserbåten som jag hittade vid Dejes pappersbruk kände sig nog en smula bortglömd. Annat var det då dessa bogserbåtar tjänstgjorde inom flottningen. Ett bogserdrag kunde vara omkring 550 m långt och innehålla upp emot 10000 stockar. Bogserbåtama var uppkallade efter sin hemmahamn i sjön Lusten och numrerades i den ordning de köptes in. […]