Skip to content

Archive for:

Lustenbåtar

Mina dagliga ögonblick

Deje, Värmland

Den här bogserbåten som jag hittade vid Dejes pappersbruk kände sig nog en smula bortglömd. Annat var det då dessa bogserbåtar tjänstgjorde inom flottningen. Ett bogserdrag kunde vara omkring 550 m långt och innehålla upp emot 10000 stockar. Bogserbåtama var uppkallade efter sin hemmahamn i sjön Lusten och numrerades i den ordning de köptes in. […]