Skip to content

Archive for:

november 2013

En liten droppes fantastiska väg
En liten droppes fantastiska väg
Nyheter

En liten droppes fantastiska väg

Härförleden genomfördes en klimatvecka i Torsby, Hagfors och Sunne där olika teman diskuterades. I Hagfors har Vattnets alla värden belysts i ett seminarium och genom utställningar. Några som också bidrar till att poängtera vattnets betydelse är tre natur- och vattenälskare. Mikael Svensson fotograf, Jan-Olov Moberg och Mats Andréasson, text, har gett ut boken Nordens längsta […]

Poiso, Madeira
Poiso, Madeira
Poesi

Existence

It is like a rose, That pierces the skin to the touch Arousing one sense, Infuriating the others; back to rest It is like an emotion, You can’t simply grasp it eternally Nevertheless, a sentiment, That will surely never be forgotten It is like a treasure, That is engulfed in abstract riches It is never […]