Skip to content
En liten droppes fantastiska väg

En liten droppes fantastiska väg

Härförleden genomfördes en klimatvecka i Torsby, Hagfors och Sunne där olika teman diskuterades. I Hagfors har Vattnets alla värden belysts i ett seminarium och genom utställningar.

Några som också bidrar till att poängtera vattnets betydelse är tre natur- och vattenälskare. Mikael Svensson fotograf, Jan-Olov Moberg och Mats Andréasson, text, har gett ut boken Nordens längsta vattendrag, en resa som startar i Härjedalen och slutar i Göteborg.

Boken börjar med orden “allt börjar med vattendroppen, men det är inte alla vattendroppar förunnat att göra en resa från glittrande fjällbäck till mäktig älv”. På vägen kan de dunsta, släcka törst, eller bli grundvatten och hela tiden är det en fråga om vattnets eviga kretslopp.

De tre utforskarna sökte vattnets väg från källa till utlopp och hittade vattnets ursprung vid Käringssjön i Rogens naturreservat i Härjedalen. Källan ligger vid fjället Brändstöten och kallas Brändstötsbäcken. Vattnets resa går sen in i Norge och Femunden, via Trysilälv, därefter in i Sverige och Värmland och blir då Klarälven. Efter att ha slingrat sig fram i meanderkurvor nedför Klarälvendalen når den Karlstad och Vänern. Därefter blir den Göta Älv för att så småningom utmynna i Västerhavet, en resa på 731 km. Detta vattendrag är också Sveriges vattenrikaste med omkring 565 kubikmeter per sekund i medelvattenföring vid utloppen.

Jan-Olov berättar i boken om olika episoder och möten med människor. Boken är fylld av Mikael Svenssons vackra bilder av vattnets färd, gamla hus och den underbara naturen längs vattenvägen. I Långflon, där det bor ett fåtal människor, hittade man huset med den första lanthandeln. Idag byggs där ett jättestort varuhus, med hopp om många norska shoppare.

-Känns lite märkligt, säger Jan-Olov och tittar på bilden av det “ursprungliga varuhuset”. Sen visar Jan-Olov en bild på två stubbar i Höljessjön.
-Ser ni att de kramas? frågar han.

I Höljes är det framförallt Höljesdammen som drar uppmärksamheten till sig. -Om Höljesdammen skulle haverera skulle tusentals personer bli blöta om fötterna i Karlstad. Även på vägen ner skulle många byar översvämmas.
-Det är ändå väldigt liten sannolikhet att det skulle hända, bedyrar Jan-Olov. Man invensterar hela tiden för att öka säkerheten. En annan bild från Höljes är från dagen efter en tävling i rallycross, då soffor och stolar flyter omkring.

Klarälven är känd för sitt 10 mil långa meanderlopp från Sysslebäck till Edebäck, där älven slingrar sig som en orm genom landskapet. I Munkfors finns Munkforsfallen, som har Klarälvdalens högsta vattenfall, 17 meter. En bild på en Lustenbåt i Deje för tankarna till timmerflottningens tid. Klarälven har under årens lopp använts till både timmer- och persontransporter. När man kommer till Karlstad bildas ett delta där det är platt och en risk för översvämning finns.

-Idag håller man på att bygga vallar runt sjukhuset, berättar Jan-Olov. Man håller också på att ta bort sanden utanför Karlstad Conference Center, för där har det bildats stora sandbankar och det finns båtbussar i kanalerna. Man kan också bada i Klarälven, vilket inte var så lämpligt för några år sedan.

Efter Vänern börjar Göta Älv. På slutet delar den sig i två, Göta Älv och Nordre Älv, som sticker ut mot havet. Göta Älv är exploaterad genom industrier och vattnet förorenat, men trots detta har man ett vattenintag till Göteborg i denna älvgren. Nordens längsta slutar vid Nordens största hamn, den i Göteborg.

Jan-Olov har funderingar på hur man klarar en eventuell översvämning och hur man skall planera städer som Karlstad och Göteborg för att få så bra lösningar som möjligt på olika vattenfrågor. Att uppleva vattenvägens kraft och karaktär har inspirerat de tre vattenforskarna och kommer även i fortsättningen att vara deras stora passion.
-Vi kommer snart börja med en ny bok, säger Jan-Olov, som kommer handla om Dalälven, för vi älskar vatten och vill jobba vidare med detta ämne.

Inger Vahlqvist Jansson / Värmlandsbygden den 22 november 2013.

Leave a reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *