Den inledande kartan över de 13 städer runt Vänern som utgör resan och kapitlen i denna bok är vägvisaren för att semester på hemmaplan är ett måste. Här kan både turister och lokalbefolkningen upptäcka Vänerns städer i helt nytt ljus.

Grundläggande information om hållpunkterna inleder varje kapitel.

Reportage om människor som bor i staden, saker man kan göra och se gör boken personlig och informativ. Bilderna av Mikael Svensson är häpnadsväckande, det är tydligt att se att han har lekt med kamerans inställningar. Utmärkande i denna bok är en av dess fösta meningar: “I Mariestad gav jag bort mitt hjärta.”

Birthe Wetter / Mariestadstidningen den 27 juni 2019