Rådasjön

Browsing Tag

Rådasjön är en sjö i Härrydas kommun och Mölndals Stad och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 23 meter djup, har en yta på 1,92 kvadratkilometer och befinner sig 49,4 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Mölndalsån, som rinner genom sjön i öst-västlig riktning.