Gunnebo Kulturreservat

Browsing Tag

Gunnebo slott med tillhörande omgivningar i Mölndals kommun blev länets första kulturreservat 2003. Anläggningen med slott, övriga byggnader, park och trädgård byggdes i slutet av 1700-talet och var då ett av landets mest magnifika och moderna sommarnöjen.

Naturmiljön är rik med mycket vidsträckta lövskogar och öppna kulturmarker som är karaktäristiska drag för Göteborgstraktens ”slottsmiljöer”. I området förekommer 25 arter som är upptagna på Naturvårdsverkets listor över hotade arter.