Här kommer en filmsnutt där vi blåser liv i kajakerna innan en tur i Klarälvens delta. Våra farkoster har fått passande namn. Mikaels heter Grodha (ett gammalt lokalt namn för Mölndalsån) och Jan-Olovs heter naturligtvis Klara (efter Klarälven).