Skip to content

Archive for:

Publicerat

Bilder av Fotograf Mikael Svensson som har publicerats på olika medier.

Publicerat

Utemagasinet 7 – 1995

Väldresserade hunder gör konster på toppen för att pigga upp sitt trötta tursällskap. Bilden publicerades i Utemagasinet, nr 7 – 1995.