Stensjön

Browsing Tag

Stensjön är en sjö i Mölndals Stad och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 11 meter djup, har en yta på 0,389 kvadratkilometer och befinner sig 49,5 meter över havet. Sjön avvattnas av Mölndalsån. Den ligger i nordöstra Mölndal nära Gunnebo Slott. Stensjön har tillflöde från Södra Långevattnet och från Rådasjön, genom Ståloppet, och utmynnar sen i Mölndalsån.