Säveån

Browsing Tag

Säveån är ett vattendrag i Västergötland, längd 130 km inklusive källflöden, avrinningsområde 1475 km². Den tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde. Cirka 300 meter före mynningen i Göta älv mynnar Gullbergsån ut i Säveån. Säveån rinner ut i Göta älv vid Gullbergsmotet i Gullbergsvass, cirka 350 meter öster om Tingstadstunneln.