Etikett: Rådasjöns Naturreservat

Rådasjöns naturreservat består av sjön och de omgivande landmiljöerna. Här finns Ädellövskogar, strandskogar och öppna betesmarker. Hela området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk högreståndsmiljö kring Råda säteri och tillsammans med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet. Rådasjöns naturreservat ligger i nära anslutning till tätorterna Mölnlycke och Mölndal.

Rådasjöns Naturreservat, Mölnlycke

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka på bilden.

Rådasjöns Naturreservat, Mölnlycke

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Rådasjöns Naturreservat, Härryda kommun

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Rådasjöns Naturreservat, Härryda kommun

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Rådasjöns Naturreservat, Mölnlycke

[button link=”http://proformat.se/order/share/token/1d39843b0afa297135e4a832060584f1″ color=”border”]Beställ som förstoring / tavla[/button]

Rådasjöns Naturreservat, Mölnlycke

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Rådasjöns Naturreservat, Mölnlycke

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Rådasjön Naturreservat, Mölnlycke

Rådasjön Naturreservat, Härryda kommun

Rådasjön Naturreservat, Härryda kommun

Rådasjön Naturreservat, Härryda kommun

Rådasjön Naturreservat, Härryda kommun

Råda Säteri, Mölnlycke

Rådasjön Naturreservat, Mölnlycke