Österdalälven

Browsing Tag

Österdalälven, i norra Dalarna är cirka 300 km lång. Österdalälven har två källflöden: Storån och Sörälven. Dessa flyter samman vid Idre och bildar Österdalälven, som strömmar mot sydöst genom Älvdalens, Mora, Leksands samt Gagnefs kommuner där den vid det så kallade Älvmötet nära Djurås förenar sig med Västerdalälven och bildar Dalälven – Sveriges tredje längsta älv. Österdalälven flyter genom dammen Trängslet och sjön Siljan.

EnglishGermanSwedish