Skip to content

Archive for:

Alster

Grönskära, (Bidens radiata) vid Alsters strandängar. Foto: Mikael Svensson
Grönskära, (Bidens radiata) vid Alsters strandängar. Foto: Mikael Svensson
Nyheter

Bidens radiata

På betade strandängar, som här vid Alsterälvens utlopp i Vänern, trivs den rara grönskäran (Bidens radiata). Vi trodde först det var en fågel, men blev vänligt upplysta om att vi letade efter en växt. Grönskära är en hotad art och troligen finns halva den svenska population i Värmland. Varför grönskäran väljer Värmland kan tyckas uppenbart, […]