En av mina bilder finns med i senaste numret av tidningen Turist. Texten i artikeln Rött är alltid rätt är skriven av Maja Hök och bilden är fotograferad vid Adolf Fredriks lave, Falu gruva.

Adolf Fredriks lave är en av de många välbevarade byggnaderna i världsarvsområdet Falu gruva. Lave kallas det hus som står över ett gruvschakt.