Mölndals kommun vill tvinga bort motocross- och enduro-verksamheten från Blixås-banan i Balltorp. Den har funnits där sedan 1963, då MK Pionjär började utnyttja området. Nu finns planer på att bygga villor där i stället, men det är inte lätt att hitta en annan plats för motocross och enduro. I tidigare skrivelser lovade Mölndals kommun att försöka hitta en annan plats om verksamheten inte skulle få vara kvar, men detta gäller inte längre. Nu tvingas man bara bort från Blixås – men vart?

MK Pionjär har ca 1200 medlemmar och har en stor ungdomsverksamhet. Vad skall de göra om de tvingas bort från Blixås?

Den nuvarande placeringen är utmärkt på det viset att den från början låg avskilt. Med tiden har bebyggelse och annan verksamhet (t.ex. en golfbana) etablerats i närheten – men då i full vetskap om crossbanans existens. Måste man verkligen bygga nya villor vid Blixås? Låt motocross- och enduro-banan få vara kvar i stället – för ungdomarnas skull!

(text från facebook gruppen ”Låt motorcross banan få vara kvar i Blixås”)