Omslagsbilden publicerades i den norska tidskriften Friluftsliv, nr 4 – 1997. Bilden på Martin fotograferades vid Grövelsjön fjällstations barnbacke.