Västra Ingsjön

Browsing Tag

Västra Ingsjön är en sjö i Härryda, Marks och Mölndals kommuner i Västergötland och Halland och ingår i Kungsbackaåns huvudavrinningsområde. Sjön är 23 meter djup, har en yta på 1,94 kvadratkilometer och befinner sig 57,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kungsbackaån (Lindomeån).

Västra Ingsjön ingår i sjösystemet “Ingsjöarna”, där den andra sjön är “Östra Ingsjön”. Sjön ligger längst till väster i systemet och mynnar ut i Lindomeån.