Skip to content

Archive for:

Vänerhamn

Kristinehamn, Värmland. Foto: Mikael Svensson
Kristinehamn, Värmland. Foto: Mikael Svensson
Nyheter

Brooro i hamnarna

Runt Vänern finns sedan århundraden viktiga hamnar. Sjöfartsverket, kommunerna runt sjön och företrädare för Vänersjöfarten ser nu med oro på planerna på en låg bro i Göteborg. Enligt bromotståndarna skulle den vara kostsam både för företagare och miljön. Bilden kommer från Kristinehamns hamn.