Etikett: Sönnerbergen

Hållsundsudde-Sönnerbergen präglas av ljungbevuxna hedar, klippor och öppet hav. Här finns ett antal fornlämningar, bland annat de för kusten typiska labyrinterna. På halvön Mönster finns två av de gamla lotsbostäderna samt en lotsutkik kvar och minner om den tidigare sjöfarten i området.