Skip to content

Archive for:

Nikon 28-300

Ostindiefararen Götheborg, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Ostindiefararen Götheborg, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Nyheter

Götheborg intar idag Karlstad

Efter blå toner i Åmål ville vi också upp i det blå. Strax norr om Ekens skärgård såg vi skeppet Götheborg som är på turné runt Vänern. Nästa hamn är Karlstad. Missa inte detta tillfälle att gå ombord!

Hördalen Naturreservat, Halland. Foto Mikael Svensson
Hördalen är ett naturreservat i Kungsbacka kommun i Hallands län. Området är en knapp kilometer lång och ett par hundra meter bred dalgång sydost om Särö. Här hittas hundraåriga ekar och ett rikt växt- och djurliv. Naturreservatet är ett populärt besöksmål, framför allt på våren då vitsipporna blommar. Hördalen förvaltas av Västkuststiftelsen.