Etikett: Lindomeån

Ån har sin huvudkälla i Ingsjöarna i Västergötland, där den benämns Lindomeån. Ingsjöarna avvattnar i sin tur sjöarna i den södra delen av Härryda kommun genom säsongsvarierande mindre bäckar.

Vattendraget passerar socknarna Lindome, Älvsåker, Tölö och Kungsbacka på sin väg mot utloppet i Kungsbackafjorden. Kungsbackaåns uppskattade medelvattendjup i dess nedre sträckning är cirka 3 meter.

Åns nedre sträckning genom Lindome, Anneberg och Kungsbacka löper genom ett låglänt område. Partiella översvämningar har vid snösmältningen ofta förekommit framförallt mellan Lindome och Anneberg.

Inseros, Mölndal

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka på bilden.

Ålgårdsbacka kvarn, Lindomeån

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Lindomeån, Mölndal

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Lindomeån, Mölndal

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.

Lindomeån, Mölndal

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka vidare.