Skip to content

Archive for:

Höljesdammen

Flygfoto över Höljesdammen. Foto: Mikael Svensson
Flygfoto över Höljesdammen. Foto: Mikael Svensson
Mina dagliga ögonblick

Dammbrott

Långt upp i Klarälvdalen i den allra nordligaste vrån av Värmland finns den väldiga Höljesdammen. De 269 miljoner kubikmetrarna i magasinet skulle ge omkring fem centimeters nivåökning på Vänerns yta. Inte så mycket kanske, men det blir i alla fall ingen picknick i Klarälvdalen om dammen skulle gå åt fanders. Vill du läsa en berättelse […]