Etikett: Havs- och vattenmyndigheten

Tylösand, Halmstads kommun

Om du vill beställa denna bild som förstoring eller tavla – klicka på bilden.

Bild i rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Min bild från Säveån är med som framsidesbild i en ny HaV-rapport. Rapporten från Havs- och vattenmyndigheten har för första gången sammanställt fakta om ett antal särskilt känsliga…