Skip to content

Archive for:

Fässbergs kyrkogård

Fässbergs kyrkogård är en begravningsplats belägen vid Stubbåkersgatan i Mölndals stad med 4 800 gravplatser på ett 116 000 kvm stort område, naturmark inräknat. I sydvästra delen av kyrkogården finns sedan 1936 ett begravningskapell Fässbergs kapell, en ekonomilokal och ett gammalt bårhus.