Billudden

Browsing Tag

Billudden är ett naturreservat beläget i Älvkarleby kommun i nordligaste Uppland i Uppsala län, Sverige. Det har en yta på 19,3 km², varav 1,86 km² är land. Det utgörs av flera uddar och öar i Dalälvens utlopp och utgör den nordligaste delen av Uppsalaåsen på land. Marken på Billudden är kalkrik vilket ger en intressant flora innefattande bland annat havtorn vid stränderna, längre in tallskog och sedan granskog med en rik örtflora. Vid Rullsand-Brämsand finns allmänna bad och ett campingområde.