Billdal

Browsing Tag

Billdal är en läns- och kommungränsöverskridande tätort i Kungsbacka kommun i Hallands län och Göteborgs kommun i Västra Götalands län.
Billdals tätort omfattar områdena Billdal i Göteborgs kommun och Kullavik i Kungsbacka kommun.