Skip to content

Archive for:

Proformat

Nordkroken, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Nordkroken, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Nyheter, Proformat

Subkambriska peneplanet

Om du drar till Nordkroken vid Vänerns strand utanför Vänersborg så kan du få en glimt av Sveriges äldsta landskap – mer än en halv miljard år gammalt – det subkambriska peneplanet. Det kanske inte är så spektakulärt som namnet förebådar så vi kallar det kort och gott för en svingammal berghäll – ett för […]

Skoghallsbruk, Hammarö. Foto: Mikael Svensson
Skoghallsbruk, Hammarö. Foto: Mikael Svensson
Nyheter, Proformat

Skoghalls Bruk

Var sjätte kartongförpackning för vätska i världen kommer från Skoghalls Bruk vid Vänerns strand. Kartongmaskin 8 (KM8) kan på två veckor producera hela Sveriges årsbehov av mjölkförpackningar.

Vassbotten, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Vassbotten, Vänern. Foto: Mikael Svensson
Nyheter, Proformat

Kanal mellan Vänern och Kattegatt

Här kommer en bild från Vassbotten (Vänerns sydligaste del). Härifrån skulle man kunna bygga en kanal till Uddevalla! I början av förra seklet plitades dessa rader ner: »Tanken på att förbinda Vänern med Kattegatt medelst en kanalled öfver Vänersborg och Uddevalla förskrivfer sig redan från den tidpunkt, då Bohuslän genom freden i Roskilde blef svenskt. […]