Skip to content

Bilder från Näsbokrok

Näsbokrok

Näsbokrok är ett naturreservat i Kungsbacka kommun, Halland. Reservatet ligger längst ut på Ölmanäshalvöns spets och är 89 hektar stort. Det är skyddat sedan 1972. Där har hav och vind format ett kargt och vackert landskap med klapperstensfält, klippor och vidsträckt ljunghed

Näsbokrok Naturreservat, Halland. Foto: Mikael Svensson, www.mikaelsvensson.com
Näsbokrok Naturreservat, Halland, Sweden. Foto: Mikael Svensson, www.mikaelsvensson.com
Näsbokrok Naturreservat, Halland. Foto: Mikael Svensson, www.mikaelsvensson.com
170807019
Näsbokrok Naturreservat, Halland. Foto: Mikael Svensson, www.mikaelsvensson.com
Näsbokrok, Halland. Foto: Mikael Svensson, www.mikaelsvensson.com
Näsbokrok, Halland
Näsbokrok Naturreservat, Halland
Näsbokrok Naturreservat, Halland
Näsbokrok Naturreservat, Halland
Näsbokrok Naturreservat, Halland
Näsbokrok Naturreservat, Halland