Skip to content

Archive for:

juni 2010

Nyheter

Flottfärd på Klarälven

På sent 40-tal kunde folket i Klarälvdalen, norra Värmland se hur scouter från Tyskland kom och byggde flottar av timret som skulle transporteras på älven. Detta pågick till början av 80-talet.

På 70-talet läste Johnny Persson vid vuxenutbildningen på Klarälvdalens Folkhögskola och hörde en lärare berätta om detta och han själv mindes att han som barn med stor förundran beskådat dessa flottar. Tanken kom att utveckla detta till en turismverksamhet.