Skip to content

Archive for:

juni 2009

Stora Amundön, Göteborg. Foto: Mikael Svensson, www.mikaelsvensson.com
Stora Amundön, Göteborg. Foto: Mikael Svensson, www.mikaelsvensson.com
Nyheter, Recensioner

Recension i tidskriften Sveriges Natur

En timme från Götaplatsen, femton utflykter runt Göteborg, Anders Järkendal, Roger Olsson och Mikael Svensson, Gullers, är en i grunden riktigt bra idé som kan förvaltas också i enklare form för andra städer.

Varför drömma om fjärran upptäckter när omväxlande och rika naturupplevelser finns inom räckhåll med kollektivtrafik inom en timme från Götaplatsen?