Bläddra bland naturbilder

Flera boktips och recensioner har publicerats på kultursidan den senaste tiden, eftersom julen är en bra tid för läsning. Den senaste veckan har några extra praktfulla fotoböcker anlänt till redaktionen, så här kommer fler litterära förslag till julklappar eller till att glädja sig själv med. Två av dem handlar om Norrbotten, medan den tredje delvis gör det. Alla har ett humant pris, omkring 250 kronor, trots att de känns påkostade.

Luleälven – Möten i norr handlar om kontraster längs det vattendrag som genom elkraftutbyggnaden skapade förutsättningar för Sveriges industrialisering under 1900-talet.

Jokkmokk, samernas kulturella centrum längs älven, borde i rättvisans namn vara en av landets rikaste kommuner men kom i 2014 års mätning bara på 71a plats (av totalt 289).

I avsaknad av rättmätig del av vattenkraftens vinster, kanhända politikerna tyckt att invånarna längs älven kan nöja sig med den på många sträckor fortfarande storslagna naturen.

Fotoboken ”Luleälven – Möten i norr” börjar vid Stora Sjöfallet. Fotografen Mikael Svensson lyfter därifrån med helikopter, för att tillsammans med författarna Sten Bergström och Mats Andréasson överblicka Luleälvens vattensystem och avrinningsområden.

Sedan följer en reseberättelse där varje uppslags bilder lockar in läsaren i texten. Där presenteras fakta om platser och människor längs älven, hela vägen från fjällen, genom odlingslandskapet, till städerna och sist fyrplatsen Rödkallen vid havet.

Det vackra och det fula är med, personliga intryck och väl underbyggda fakta likaså.

Den grafiska utformningen i kombination med pappersvalet gagnar fotografiernas skärpa och färgåtergivning och det är bilderna som gör att den här boken känns extra exklusiv. De är helt enkelt fantastiska.

Naturfotografen Mikael Svensson har även medverkat i flera av förlaget Votums tidigare böcker, bland andra utforskandet av Göta älv i Nordens längsta vattendrag tillsammans med Mats Andréasson som arbetat länge med vatten och miljöfrågor.

Sten Bergström har varit yrkesverksam vid SMHI, tiden före sin pensionering i egenskap av professor, han var forskningschef 1992-2005.

Karina Sundkvist / Piteå-Tidningen 22 december 2015.
karina.sundkvist@pt.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *